ผลเลือกตั้งอัครา ชนะขาดพร้อมเดินตามแนวนโยบายเต็มที่

แชร์ข่าวพะเยา

     ผลเลือกตั้งนายอัครา พรหมเผ่าน้องชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชนะขาดโดยนายอัครา พรหมเผ่า เบอร์ 3ได้143,246 คะแนน นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย เบอร์ 1ได้ 68,964 คะแนน ได้พร้อมเดินตามแนวนโยบายเต็มที่

     ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หลังจากนับครบ 100% โดยผลอย่างไม่เป็นทางการนายอัครา พรหมเผ่า น้องชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถคว้าชัยชนะ ด้วยคะแนนทิ้งห่างคู่ต่อสู้จากกลุ่มก้าวหน้า หลายช่วงตัว ซึ่งเจ้าตัวออกมายืนยันและขอขอบคุณพี่น้องชาวพะเยา ที่เลือกตนเองมาและพร้อมที่จะเดินตามแนวนโยบายที่ได้หาเสียงไว้อย่างเต็มที่

     ทันที่ได้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายอัครา พรหมเเผ่า ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องออกมาขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา หลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยนายอัครา ได้กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวพะเยาที่มอบความไว้วางใจให้ตนเองได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยตนเองมีความตั้งใจที่จะมารับใช้บ้านเกิดให้ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งตนเอง จะได้นำนโยบายที่ได้เดินหาเสียงกับพี่น้องประชาชนมาทำการผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของปากท้องโดยเฉพาะแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่จะต้องได้รับการพัฒนาโดยมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรได้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1 ตำบล 1 แหล่งน้ำ เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะสามารถทำนา และการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นในเรื่องของการพัฒนาศูนย์สามวัย เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ ในการที่จะลักดันให้มีตลาดออนไลน์เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการค้าสร้างรายได้ และนโยบายที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันพะเยา ต้องถือว่าเป็นเมืองผ่านและต่อไป ตนเอง ในฐานะกลุ่มฮักพะเยา ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่และมีความสวยงามเป็นจำนวนมากทั้งกว๊านพะเยาและภูลังกา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวและจะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้


แชร์ข่าวพะเยา