ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจ โควิด-19

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจ โควิด-19

      ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ ข้าราชการตำรวจ  ฝ่ายปกครอง อสม. เจ้าหน้าสาธารณะสุข ณ ด่านตรวจ โควิด-19  ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา