ม.พะเยา คุมเข้มคัดกรอง COVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

      ม.พะเยา คุมเข้ม ออกมาตรการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR Code พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

      แนวปฏิบัติสำหรับการคัดกรอง COVID-19 ตามกลุ่มเสี่ยงและระดับพื้นที่ควบคุม ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ขอความร่วมมือ ให้บุคลากร นิสิต ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกสแกน เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ เข้า – ออก จากอาคารหรือสถานที่ และประเมินสุขลักษณะ ตามจุดคัดกรองดังนี้

จุดคัดกรองสำหรับการเดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวน 2 จุดด้วยกัน ได้แก่

จุดที่ 1 จุดคัดกรองประตูศรีโคมคำ

จุดที่ 2 จุดคัดกรองหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

และจุดคัดกรองในการขึ้นรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา

  ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ได้จัดตั้งจุดคัดกรองบุคคล เข้า – ออก มหาวิทยาลัยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยขอความร่วมมือทุกท่านให้เดินทาง เข้า – ออก โดยผ่านจุดคัดกรองเท่านั้น และลงทะเบียนในระบบ มพ.ชนะ ทุกครั้งที่จุดคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยพะเยา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา