มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

แชร์ข่าวพะเยา

       จังหวัดพะเยา มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2563 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาใน จ.พะเยา

      วันที่ 5 มกราคม 2564 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนนิสิต  นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 28 คน วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา 1 คน  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 คนและวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้อีก 1 คน

      ทั้งนี้สืบเนื่องจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 31 รายโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้โอนเงินทุนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ของนักเรียนทุนแต่ละรายเรียบร้อยแล้ว และมูลนิธิได้จัดส่งกระเป๋าเป้ให้นักเรียนทุนจำนวน 31 ใบ มาให้จังหวัดพะเยาและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา สงเคราะห์ประกันปี 2563  ดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา