เปิดหาปลาคนแห่หาปลาแน่นหลังน้ำเริ่มลด

แชร์ข่าวพะเยา

        เครือข่ายผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม และสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดให้ชาวบ้านหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อนำเงินมาใช้สาธารณะประโยชน์หลังปริมาณน้ำเริ่มลดลง ซึ่งชาวบ้านแต่ละคนสามารถที่จะจับปลาได้ต่อคน มากกว่า 30 ถึง 50 กิโลกรัม รวมทั้งได้ปลาขนาดใหญ่จำนวนหลายตัว

     ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่และชาวบ้านต่างพื้นที่ตลอดจนพรานปลาจากทั่วทุกสารทิศ  รวมมากกว่า 100 ราย ต่างนำ แห ยกยอ เข้าทำการหาปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านต๋อม ในเขตพื้นที่ติดต่อตำบลบ้านต๋อม และตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  หลังเครือข่ายผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ได้เปิดให้ประชาชนได้เดินทางมาหาปลากันบริเวณอ่างเก็บน้ำหลังปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนั้น มีปริมาณปลาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้มีการเพาะพันธ์ปลามานานหลายสิบปี โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อนำเงินมาใช้สาธารณะประโยชน์หลังปริมาณน้ำเริ่มลดลง รวมทั้งจะมีการซ่อมแซมบูรณะอ่างเก็บน้ำหลังเริ่มทรุดโทรม ตื้นเขิน

       โดยมีชาวบ้าน พรานปลา ในพื้นที่และต่างพื้นที่จำนวนมาก ต่างเดินทางมาหาปลากันอย่างคึกคัก ซึ่งชาวบ้านแต่ละคนสามารถที่จะจับปลาได้ต่อคน มากกว่า 30 ถึง 50 กิโลกรัม และบางรายจะนำปลาออกจำหน่ายบริเวณสถานที่หาปลาตรงนั้นเลย และบางรายโชคดีสามารถได้ปลาขนาดใหญ่ ก็สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้มากกว่า 2-3 พันบาทเลยทีเดียว ซึ่งจากการที่สังเกตพบว่ามีชาวบ้านจำนวนมาก สามารถหาปลาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปลาบึก ขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวมากกว่า 40-50 กิโลกรัม จำนวนหลายตัว ส่งผลให้ชาวบ้านที่เดินทางมาหาปลาบริเวณดังกล่าวต่างได้ปลากันไปเป็นจำนวนมากและมีบรรยากาศคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา