มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์

แชร์ข่าวพะเยา

  วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

       โดยในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ บริเวณหอประชุมพญางำเมือง พื้นที่จัดพิธี ฯ และเข้าสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณอาคารรับรองพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ฯ หลังจากนั้นร่วมประชุมหารือพร้อมกับจังหวัดพะเยาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562  และเตรียมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ไปยังสถานที่สำคัญ อีกทั้งแผนความปลอดภัยทางการแพทย์และพยาบาล ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา