ปิดวัดศรีโคมคำ หลังพบ Time Line ป่วยโควิดเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

         วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องสั่งปิดวัด ไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 หลังพบผู้ป่วยโควิดเข้าเที่ยวชม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมาดังนั้นทางวัดจึงได้ทำการปิดเพื่อให้มีการงดการท่องเที่ยวในช่วงนี้ ขณะที่ ฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าตรวจสอบร้านอาหารและโรงแรมที่พักของผู้ป่วย โดยพนักงานของร้านอาหารและโรงแรม ได้เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 คาดทราบผลบ่ายวันนี้

      วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องทำการปิดประกาศและปิดวัดไป ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมนี้ จนถึง วันที่ 12 มกราคม หลังพบว่ามีไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 วัย 64 ปี ชาวจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวบริเวณวัดดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดังนั้นทางวัดจึงทำการปิดวัดในการที่จะงดเข้าสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงและท่องเที่ยวภายในบริเวณวัด เนื่องจากจะได้มีการเข้าทำความสะอาด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อดังกล่าว โดยจากการเข้าสังเกตภายในบริเวณวัดพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ร้านค้าต่างๆภายในวัดต้องทำการปิดตัวลง

ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยสาธารณะสุข อำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าตรวจสอบร้านอาหารออโรร่า และได้ส่งพนักงานทุกคน เข้าตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 และทำการปิดร้านจำนวน 3 วัน และแจ้งให้พนักงานทำ โฮมคอเรลทีน เพื่อสังเกตอาการขณะที่โรงแรมบ้านกรูดก็ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสและทำโฮมคอเรลทีน เช่นกันเพื่อสังเกตอาการและเพื่อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยผลในการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 คาดจะทราบผลในช่วงบ่ายของวันนี้


แชร์ข่าวพะเยา