จัดกิจกรรม Big cleaning Day ป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Big cleaning Day ป้องกันโควิด 19 พร้อมกันทั้งจังหวัด

      วันที่ 7 มกราคม 2564 นายกมล เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day ซึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ และเอกชนทั้งจังหวัด  กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา และทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา

      โดยที่อำเภอเมืองพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับหัวส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  ทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่เป็นจุดสัมผัสที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้ บริการหรือเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก  รวมถึงบริเวณหน้าวัดติโลกอาราม  วัดศรีโคมคำ สำนักงานขนส่ง  และสถานที่ที่ มีประชาชน เดินทางเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก   ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ที่ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร  โรงแรม  สถานบันเทิง  ห้างสรรพสินค้า  ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  จัดกิจกรรม Big cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา