แพทย์พยาบาลปฎิบัติหน้าที่สมุทรสาคร

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ระบุ แพทย์และพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลพะเยา ได้ส่งตัวไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร ถือว่าเป็นความสมัครใจของทีม ที่มีจิตใจในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีเป็นจำนวนมาก และได้มีการติดตามความเป็นอยู่กันอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีกำลังใจที่ดี และมีระบบในการป้องกันตัวเองที่ถือว่ามีความปลอดภัย และขอกำลังใจจากทุกฝ่ายให้กับทีมที่ไปทำงานดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ ขณะที่มารดาของพยาบาลสาวที่อาสาเดินทางไปช่วยเหลือในครั้งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกสาวยอมเสียสละเดินทางไปช่วยเหลือในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นพยาบาลเช่นกัน เราได้ผ่านจุดที่ยากลำบากมาแล้วดังนั้นจึงไม่เกิดความกังวลใจแต่อย่างใด เนื่องจากรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ซึ่งทุกวันก็จะมีการติดต่อกันเป็นประจำ

      นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ระบุ กรณีที่ได้ส่งทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลพะเยา เข้าช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาครนั้น เกิดจากการแร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทางกระทรวงสาธารณะสุขจึงได้ขอความร่วมมือมายังโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อส่งทีมแพทย์เข้าทำการช่วยเหลือ ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาเรา ก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้มาแล้ว จึงได้ขอแพทย์พยาบาลอาสาเพื่อที่จะเดินทางไปช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งก็มีแพทย์พยาบาลที่มีการอาสาโยสมัครใจที่จะเข้าช่วยเหลือกับกรณีดังกล่าว ซึ่งทางเราได้ส่งทีมไปจำนวน 9 คน และชุดเคลื่อนที่เร็วของโรงพยาบาลเชียงคำอีกจำนวน 5 คน ซึ่งเดินทางไปช่วยเหลือในพื้นที่ และทางเราก็ได้มีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมที่เราส่งไปนั้นก็ได้มีการปฎิบัติหน้าที่กันอย่างมีขวัญกำลังใจที่ดี และความเป็นอยู่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพื้นที่  ซึ่งตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลและจังหวัดพะเยา เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือกัน และต้องขอกำลังใจของพื่น้องชาวพะเยา ที่จะช่วยกันในการที่จะส่งกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ให้ประสบสำเร็จ ส่วนในเรื่องของการดูแลหากลับมาในพื้นที่เราก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยตามขั้นตอนของสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

      ขณะที่นางจินดา มุณีแก้ว มารดาของ น.ส.กัลย์สุดา มุณีแก้ว พยาบาลสาว ที่มีแผนในการที่จะต้องแต่งงานในเดือนมีนาคมนี้ แต่ตัดสินใจเดินทางเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกสาวยอมเสียสละเดินทางไปช่วยเหลือในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นพยาบาลเช่นกัน เราได้ผ่านจุดที่ยากลำบากมาแล้วดังนั้นจึงไม่เกิดความกังวลใจแต่อย่างใด เนื่องจากรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ซึ่งทุกวันก็จะมีการติดต่อกันเป็นประจำ


แชร์ข่าวพะเยา