ฮอลลีวูดผับ พะเยาเข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY

แชร์ข่าวพะเยา

      ฮอลลีวูดผับ พะเยาเข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ

      วันที่7มกราคม2564 ฮอลลีวูดผับ พะเยา สถานบันเทิงชื่อดัง ในตัวเมืองจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม big cleaning dayทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค บริเวณที่เป็นจุดสัมผัสที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้ บริการ  เพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยจากเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อโควิด-19  ให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ โดยสถานบันเทิง”ฮอลลีวูดผับ พะเยา”ยังคงเปิดให้บริการให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวตามปกติเช่นเดิม

ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ที่ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร  โรงแรม  สถานบันเทิง  ห้างสรรพสินค้า  ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  จัดกิจกรรม Big cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา