สาธารณะสุขแถลงทามไลน์ผู้ป่วยโควิดชาวนครปฐมเที่ยวพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา แถลงยืนยัน ทามไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดนครปฐมเดินทาง เข้ามาในจังหวัดพะเยา จากการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างได ตามที่สื่อโซเซียลได้กระจายข่าวเป็นวงกว้าง

      นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา   ต้องออกมาร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา ว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.16 น.ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งประวัติช่วงเวลา (Timeline) ของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) รายที่ 66 ของจังหวัดนครปฐม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 64 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนา ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม มีประวัติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วยครอบครัว รวม 3 คน เดินทางโดยรถยนต์เก๋งส่วนตัวจากจังหวัดนครปฐม ถึงจังหวัดพะเยา ในเวลาประมาณ 17.00 น. แวะกว๊านพะเยา และเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จากนั้น ในเวลา 18.00-19.00 น. ออกจากโรงแรมไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง  โดยนั่งโต๊ะด้านในอาคารของร้านอาหาร หลังรับประทานอาหารเดินทางกลับโรงแรม ต่อมาผู้ป่วย  เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก ได้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาและเภสัชกรประจำร้านยาจัดยาให้รับประทาน และในวันที่ 28 ธันวาคม 2563  เวลาประมาณ 10.00 น. ได้ออกจากโรงแรมเดินทางไปวัดอารามหลวง พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงราย

     ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ผลการสอบสวนและการติดตามตรวจการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วย เป็นพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายยา และผู้ที่ไปในสถานที่และช่วงเวลากับผู้ป่วย จำนวนผู้สัมผัสทั้งสิ้น 74 คน จำแนกเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 70 คน ทุกคนไม่มีอาการป่วยและได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจทุกคนไม่พบการติดเชื้อสำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้ง 4 คน ให้กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน (วันที่ 28 ธันวาคม 2563ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564)  ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกคน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน (วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ของโรงแรม ร้านอาหาร และวัด  ร้านอาหาร ร้านขายยา และร้านซักผ้า ทำความสะอาดผนัง อาคาร และพื้นห้องพักของโรงแรม  ร้านอาหารได้พิจารณาปิด ระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเข้ารับประทานอาหาร จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564  วัดอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยาพิจารณาปิด ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2564 นอกจากนั้นคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ยังมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรดำเนินการต่อไปเพื่อการป้องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ ให้มีดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก ในผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา จากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด  28 จังหวัด ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ในจังหวัดพะเยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการยับยั้งการแพร่ระบาดดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา