ห้างเจริญภัณฑ์ รวมพลัง BIG CLEANING DAY

แชร์ข่าวพะเยา

ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยาเข้าร่วมกิจกรรม big cleaning day ช้อปวิถีใหม่ปลอดภัยไปด้วยกัน 

วันที่7 มกราคม 2564   ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา ”ห้างคนไทยหัวใจคนเมือง” เข้าร่วมกิจกรรม big cleaning day ช้อปวิถีใหม่ปลอดภัยไปด้วยกัน  ทำความสะอาด  บริการพื้นที่ต่างๆภายในห้าง เพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยจากเชื้อโรค โควิด-19  สำหรับลูกค้าที่ใช้มาบริการ

ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ที่ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร  โรงแรม  สถานบันเทิง  ห้างสรรพสินค้า  ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  จัดกิจกรรม Big cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา