เข้มป้องกันโคล วิด 19 หลังยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยาเข้มป้องกันโคล วิด 19 หลังยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยมีมาตรการในการตรวจการเข้าออกจังหวัด อย่างเข้มข้น ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองสี่มุมเมือง นอกจากนั้นยังมีการตรวจเชิงรุกกับผู้เสี่ยงทั้งพนักงานบริการสถานบันเทิง บุคคลสัมผัสไทม์ไลน์ผู้ป่วย บุคคลที่สัมผัสสนามมวย สนามชนไก่ ผู้ขนส่งโดยสาร รถนำเที่ยว ตลอดจนถึงบุคลากรการแพทย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

     การตั้งด่านสกัดและตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมีอยู่สี่มุมเมือง ต้องดำเนินการคัดกรองอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยทางจังหวัดพะเยาและสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการที่จะมีการตั้งด่านจุดคัดกรองและดำเนินการตรวจเชิงรุกของผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งพนักงานบริการ สถานบริการ ร้านอาหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมผัสกับไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ บุคคลที่สัมผัสกับสนามมวย สนามชนไก่ ผู้ขับรถโดยสารผู้ประกอบการขนส่ง ผู้โดยสารรถรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่บริการทางด้านการแพทย์ ของสาธารณะสุขพะเยา โดยมาตรการดังกล่าวทาง นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ระบุว่า ได้มีมาตรการในเชิงรุกดังกล่าวอย่างเข้มข้นในช่วงนี้ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ซึ่งจนถึงล่าสุดจังหวัดพะเยายังเป็นหนึ่งใน 20 จังหวัด ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แต่อย่างใด


แชร์ข่าวพะเยา