ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้กำไรงาม

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรกรในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไร้สาร สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ โดยสามารถจำหน่ายสร้างรายได้งามเนื่องจากเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวสาลีที่ใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่

นายศรีทอน โนศรี ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องทำเก็บผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวสาลี ในแปลงปลูกของตนเอง หลังจากที่ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ทำการปลูก โดยใช้วิธีการปลูกแบบสลับห้วงเวลา เพื่อให้เก็บผลผลิต ที่ใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดหลั่นกันไปและสามารถเก็บได้แทบทุกวันในช่วงนี้

     โดยนายศรีทอน เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวดังกล่าว มาเป็นระยะเวลากว่า20 ปี ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะใช้วิธีการปลูกที่สลับกันไป เพื่อให้ได้เก็บผลผลิตที่ลดหลั่นกันไป และสามารถเก็บออกจำหน่ายได้ทุกวันในช่วงนี้ ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะใช้ระยะเวลาในการปลูกจนสามารถเก็บผลผลิตได้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง และผลผลิตข้าวโพดเหนียวที่นี่จะเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากจะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ ประกอบกับดินที่นี่จะดี สามารถปลูกพืชผักก็ให้ผลผลิตที่ดี และมีรสชาติหวาน โดยพื้นที่ประมาณ 1 งานก็จะสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้นับหมื่นบาท โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อกันถึงหมู่บ้าน และราคาจะอยู่ที่เฉลี่ยต่อฝัก ประมาณ 4-5 บาท ซึ่งการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวที่นี่ จึงสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี และทำให้มีรายได้ที่สามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้อย่างสบาย นายศรีทอน โนศรี อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 118 บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร..089-4605791

   


แชร์ข่าวพะเยา