PEA พะเยา มอบสิ่งของ ในวันเด็กแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา มอบสิ่งของ ในวันเด็กแห่งชาติ   2564

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และการไฟฟ้าในสังกัดส่งมอบความสุขให้เด็ก ๆ ประกอบด้วย ขนม ของเด็กเล่น ตุ๊กตาและอุปกรณ์กีฬา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ

1.โรงเรียนบ้านแม่จว้า ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

2. โรงเรียนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

4. โรงเรียนบ้านดงเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

5. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 

6. โรงเรียนบ้านร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา