ม.พะเยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดป้องกัน Covid-19

แชร์ข่าวพะเยา

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดอาคารเรียนและหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมความพร้อม ตามมาตรการการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการปฏิบัติการทำความสะอาดให้แก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนลงมือปฏิบัติจริง

หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ และ บุคลากร แม่บ้าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าทำความสะอาดหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองทุกท่าน มหาวิทยาลัยพะเยายังคงตระหนักในการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 จึงคอยเน้นย้ำและให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้า-ออก มหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฝากถึง บุคลากร นิสิต นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ เนื่องจากเกิดสภาพอาการแปรปรวน อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง


แชร์ข่าวพะเยา