ออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

แชร์ข่าวพะเยา

   วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นายพีรัช จันธิมา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ ได้ออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม โดยร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. และหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ใจ, สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ, สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ, การประปาภูมิภาคสาขาพาน, เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเจริญราษฎร์ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกมากขึ้น เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ จากภาครัฐ

ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจได้มอบเครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาว และถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้จำนวน 3 รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านป่าเมี่ยงหมู่ที่ 1 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา