พัฒนาชุมชนพะเยาจัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยาดำเนินกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนาภรณ์. จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นางศรสวรรค์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  

     โดยเป็นการบูรณาการและเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เรือนจำจังหวัดพะเยา ปกครองอำเภอเมืองพะเยา กศน.เกษตร ปศุสัตว์ ท้องถิ่น กำนัน จิตอาสา ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง

    โดยมีการดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมพื้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง บริเวณ บ้านนายนรินทร์   เมืองใจ ผู้ผ่านการอบรมฯบ้านต๋อมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา