สักการะพระเจ้าองค์ดำพระคู่เมืองแม่ใจ

แชร์ข่าวพะเยา

พระเจ้าองค์ดำหรือพระทองดำ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณวัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่ใจอีกองค์หนึ่ง ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่ โดยเฉพาะการขอในเรื่องของการงานการสอบ ให้ประสบผลสำเร็จตลอดจนทั้งเป็นพระพุทธรูป ที่ชาวบ้านมักจะใช้ขอฟ้าฝน หากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

พระพุทธรูปองค์ดำหรือพระพุทธรูปทองดำ  ที่เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รุ่น 3 หรือสิงห์3เป็นทองสัมฤทธิ์และออกสีดำ ชาวบ้านจึงเรียกกันมาตั้งแต่ได้มาว่า “พระเจ้าองค์ดำ” มีขนาดหน้าตักกว้าง 27 นิ้วครึ่ง ความสูง 37  นิ้ว ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในพระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี ที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เคารพนับถือของชาว อำเภอแม่ใจและต่างพื้นที่ เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านมักจะมาขอเรื่องของการสอบแข่งขันหรือหน้าที่การงานขอให้ประสบผลสำเร็จเจริญก้าวหน้า และมักจะพบกับความสำเร็จเป็นจำนวนมาก ตลอดจนในเรื่องของการนำมาแห่เพื่อขอฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล

      โดยพระมหาสมบูรณ์ชัย โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ระบุว่า ประวัติพระเจ้าองค์ดำ (พระพุทธรูปทองดำ) เป็นพระพุทธรูปคู่บันคู่เมืองของชาวอำเภอแม่ใจอีกองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประชานอยู่ในอุโบสถหรือวิหารวัดศรีบุญเรืองแห่งนี้ ซึ่งพระจ้าองค์ดำนี้มีลักษณะที่งดงามมาก จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ชาวตำบลศรีถ้อย เล่าว่า พระเจ้าองค์ดำนี้ เมื่อครั้งกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านออกหาปลาบริเวณหนองเล็งทราย และขณะที่หาปลาก็พบกับเศียรพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจึงได้บอกกล่าวให้กับเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชนเข้าทำการค้นหา จากนั้นก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว จึงได้นำออกมาจากใต้น้ำและนำแพบก ทำการชักลากมาประดิษฐาน บริเวณวัดศรีบุญเรือง โดยพระพุทธรูปองค์ดำหรือพระทองดำองค์นี้มักจะมีชาวบ้านมาขอในเรื่องของการสอบหรือหน้าที่การงานมักจะประสบผลสำเร็จกันเป็นจำนวนมาก ส่วนในเรื่องของการขอโชคลาภนั้น ท่านจะไม่ค่อยที่จะให้เท่าไหร่นัก ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปองค์นี้ซึ่ง เป็นเรื่องของการขอฟ้าฝน หากปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านก็จะนำพระพุทธรูปพระองค์ดำ ออกแห่และทำพิธีขอฝนฟ้า ฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป

       และในทุกๆ ปีนั้นโดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9  เหนือ (เดือนก้าเป็ง) ทางวัดศรีบุญเรืองพร้อมด้วยชาวอำเภอแม่ใจ จะได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปองค์ดำขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้น พระพุทธรูปองค์ดำ จึงเป็นที่สักการะชาและเป็นมิ่งขวัญของชาวอำเภอแม่ใจตลอดจถึงพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา