มอบน้ำดื่มให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทีมงาน นำน้ำดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านบูรณาการคัดกรองโควิด 19

วันที่ 14 มกราคม 2564    นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยาด้านบริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทีมงาน นำน้ำดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านบูรณาการคัดกรองโควิด 19 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เส้นทางก่อนเข้าสู่จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่


แชร์ข่าวพะเยา