บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดชำระค่าบริการต่างๆ

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดการชำระค่าบริการต่างๆ ช่องทางรับชำระค่าบริการของ NT-TOTผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Elevenและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ สามารถรับชำระค่าบริการได้ในวันที่ 20 มกราคม 2564เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถชำระค่าบริการ ทีโอที ตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ได้ตามปกติ เว็บไซต์ TOT eService / โมบายแบงก์กิ้ง/ แอปพลิเคชันชำระค่าบริการ / จุดชำระค่าบริการอื่นๆ


แชร์ข่าวพะเยา