จ.พะเยา แถลงสถานที่กักกันโควิด 19 หลังผู้ปกครองตื่นตระหนก

แชร์ข่าวพะเยา

     คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา แถลงสถานที่กักกันหรือ Local Quarantine กับผู้เดินทางเข้าจังหวัดจากพื้นที่เสี่ยงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลังจากผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา ตื่นตระหนกเกรงว่าจะเป็นการแพร่เชื้อไวรัสโควิด

     นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ จิตแก้วคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันทำการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา และคณะครูตลอดจนถึงชุมชนบริเวณโดยรอบ โรงแรมนอร์ทเทิรน พะเยา เกิดการตื่นตระหนก และวิตกกังวลในเรื่องของสถานที่กักกันหรือ Local Quarantine ที่ทางจังหวัดใช้สถานที่โรงแรมดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ซึ่งมีความวิตกว่าจะเป็นการนำเชื้อเข้าเผยแพร่สู่นักเรียนได้

     โดยตนเองขอชี้แจงว่า สถานที่ Local Quarantine ดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นสถานที่ ที่นำผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มากักกันอยู่บริเวณนั้น เป็นเพียงสถานที่ ที่รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีความเสี่ยงอาจจะมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นได้เข้ามาพักอาศัย และผู้ที่เข้าสู่สถานที่ Local Quarantine นั้นทางจังหวัดได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีมาตรการที่เข้มงวดในการที่จะป้องกัน มันแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น ซึ่งผู้ที่เข้ากักกันนั้นไม่ได้เป็นผู้ป่วย เพียงแต่ทางจังหวัดมีการเฝ้าระวังเท่านั้นเอง ซึ่งรับรองว่าจะไม่มีการเป็นแหล่งแพร่เชื้อแต่อย่างใดและมาตรการในการที่ดูแลผู้ที่ทางเข้าสู่พื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จะดำเนินการตามมาตรฐานของสาธารณะสุข ในการที่จะเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองตลอดจนถึงคณะครู ได้มีความมั่นใจว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นสถานที่ ที่จะเป็นการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 แต่ประการได ประกอบกับสถานที่ดังกล่าวนั้นยังเป็นพื้นที่ ที่มีการควบคุมอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้ใช้สถานที่ดังกล่าวมาเป็นระยะกว่า 1 ปีแล้ว และให้เกิดความมั่นใจกับคณะทำงานของจังหวัดในการที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเต็มที่ ล่าสุดจังหวัดพะเยา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่อย่างได


แชร์ข่าวพะเยา