เปิดวัดศรีโคมคำท่องเที่ยวได้เป็นปกติ

แชร์ข่าวพะเยา

วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดวัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวและนมัสการพระเจ้าตนหลวงได้เป็นปกติ หลังเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องสั่งปิดวัดไป  หลังพบผู้ป่วยโควิดเข้าเที่ยวชม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมาดังนั้นทางวัดจึงได้ทำการปิดเพื่อให้มีการงดการท่องเที่ยวและในขณะนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวและเข้านมัสการพระเจ้าตนหลวงได้แล้ว

     นักท่องเที่ยวและผู้คนต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวและเข้านมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กันเป็นปกติแล้ว หลังก่อนหน้านั้นเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทางวัดต้องทำการปิดวัดเป็นการชั่วคราว หลังพบว่ามีไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 วัย 64 ปี ชาวจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวบริเวณวัดดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดังนั้นทางวัดจึงทำการปิดวัดในการที่จะงดเข้าสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงและท่องเที่ยวภายในบริเวณวัด และได้มีการเข้าทำความสะอาด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อดังกล่าว จนล่าสุดไม่พบมีผู้ป่วยจากทามไลน์ดังกล่าวแต่อย่างได ทางวัดจึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวและสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงได้ตามปกติ โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเต็มที่โดยให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเข้าวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยผ่านแอฟพิเคชั่น ไทยชนะ


แชร์ข่าวพะเยา