เกษตรอำเภอแม่ใจเชิญกลุ่มเกษตรกรยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายการุณย์  มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ เชิญกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก)แปลงใหญ่แคนตาลูปแม่ใจ มาช่วยแปลงใหญ่กลุ่มอื่นที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล(หจก.)กับกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเอกสารในการยื่นจด เพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ณ สำนักงานงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา