สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าข่วงนกยูงเพื่อแม่กิ่วแก้ว

แชร์ข่าวพะเยา

     นายชูเกียรติ  เสมอเชื้อ ปลัดอำเภอจุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายจากไฟป่าลามไหม้ข่วงนกยูงเพื่อแม่กิ่วแก้ว ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

เรืออากาศตรีอดุลย์  พรหมวาทย์  นายอำเภอจุน มอบหมายให้นายชูเกียรติ  เสมอเชื้อ ปลัดอำเภอจุน ร่วมกับ นายสมเกียรติ ไชยสถาน กำนัน ตงห้วยข้าวก่ำ /นายสมบัติ จินาสา ผญบ.กิ่วแก้ว ม. 8 / นายเชวง  ไชยมงคล ประธานชมรมอนุรักษ์นกยูงฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยบริการประชาชนตู้ยามกิ่วแก้ว  สำรวจความเสียหายจากไฟป่าลามไหม้ข่วงนกยูงเพื่อแม่กิ่วแก้ว  เพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


แชร์ข่าวพะเยา