ห้างเจริญภัณฑ์พะเยา มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา ”ห้างคนไทยหัวใจคนเมือง”  มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

วันที่18 มกราคม2564   คุณสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา รับมอบสิ่งของ จากตัวแทน ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564 


แชร์ข่าวพะเยา