เกษตรอำเภอแม่ใจ ตรวจติดตามกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านพิจิตรพัฒนา

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ ตรวจติดตามแปลงปลูกมะม่วงพันธุ์มันขุนศรีของส.อ.พีรดนย์ อินจันทร์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านพิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งอยู่ในระยะออกดอก ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำให้งดฉีดพ่นสารเคมี เพราะจะเป็นอันตรายกับแมลงที่จะมาช่วยผสมเกสร


แชร์ข่าวพะเยา