เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสันฐาน มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

21 มกราคม 2564  คุณสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา รับมอบสิ่งของ จาก ท่าน พระครูอุปถัมภ์ จันทวงค์    เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสันฐาน  ช่วยเหลือสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15  ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564


แชร์ข่าวพะเยา