ครั้งแรก กับสุนทรียภาพ เล่นดนตรีในสวน UP GREEN มหาวิทยาลัยพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล มาบรรเลงในสวน UP GREEN พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น โดยมีบุคลากรและผู้บริหารร่วมชมการแสดงดนตรี ในครั้งนี้อย่างมีสุนทรียภาพ

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในสวน UP GREEN ณ อาคารเรียนรวม (CE) ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับภูมิทัศน์ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวแห่งนี้อย่างมีความสุข สามารถมานั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจ โดยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดให้ใช้พื้นที่แห่งนี้จัดเป็นลานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่ร่มรื่น

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มุ่งเน้นทำการปรับปรุงพื้นที่ในโซนต่างๆให้เป็นพื้นที่สีเขียว สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่สวยงาม ให้บุคลากรและนิสิตมีสุขภาพดี อยู่ และเรียน อย่างมีความสุข


แชร์ข่าวพะเยา