คณะสงฆ์ ต.ท่าจำปี มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

คณะสงฆ์ ต.ท่าจำปี มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

22 มกราคม 2564  ท่านพระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดโสมนัสทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลท่าจำปี  มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15 /2564   โดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564  นอกจากนี้ทางคณะสงฆ์ยัง มอบผ้ากันเปื้อน ให้กลุ่มแม่บ้าน ต.ท่าจำปี และสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้


แชร์ข่าวพะเยา