ปลูกดาวเรืองขายสร้างรายได้งามเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

    หนุ่มวัย 53  ปีในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ปลูกดอกดาวเรือง จำหน่ายดอกสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 1,000  บาท  ซึ่งดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้เป็นดอกที่มีขนาดใหญ่และมีความแน่นสามารถเก็บไว้ได้นานจึงเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงแม้จะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 แต่ก็ยังสามารถจำหน่ายได้ นอกจากนั้นยังเตรียมจัดสร้างสะพานสกายวอร์คเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

      นายบุญช่วย วรรณจักร วัย 53  ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกดาวเรือง ของเขาที่ปลูกไว้ประมาณ 1 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้ สามารถให้ผลลิตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในแต่ละวันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยวันละ กว่า 2,000 ถึง 2,500 ดอก โดยจะส่งขายในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในราคา ดอกละ 30-60 สตางค์ แล้วแต่ขนาดซึ่งขณะนี้ดอกดาวเรืองดังกล่าวก็ได้ให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ และมีดอกที่มีขนาดใหญ่

โดยนายบุญช่วย วรรณจักร เล่าว่า ตนเองใช้พื้นที่ในการปลูกดอกดาวเรืองประมาณ 1 ไร่เศษหรือประมาณ 1,500 ต้น โดยใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 50 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้โดยจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2 เดือน และจะเก็บผลลิตออกจำหน่ายได้ทุกวันเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 2,000- 2,500 บาท ซึ่งจะนำส่งจำหน่ายในราคาดอกละ 30-60 สตางค์ ถึงแม้จะประสบกับสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ราคาถูกลง แต่ก็ยังสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี และตรงนี้ก็จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป โดยได้จัดสร้างสกายวอร์คระยะทางกว่า 200 เมตรรอบพื้นที่สวนและจะทำเป็นร้านกาแฟ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้


แชร์ข่าวพะเยา