คณะสงฆ์ตำบลท่าจำปีมอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและสิ่งของ

แชร์ข่าวพะเยา

คณะสงฆ์ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกัน โควิด-19 รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โดยผ่านชมรมอุ่นไอรัก ฮักพะเยา นำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

      คณะสงฆ์และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานำอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ มอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของตำบลและหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าจำปี เพื่อใช้ในการ ที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นอกจากนั้นยังได้มอบถุงยังชีพ ซึ่งมีเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยได้มอบผ่านให้กับ ชมรมอุ่นไอรัก ฮักพะเยา เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา