สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาจัดเสวนาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา จัดโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันที่ 22 มกราคม   2564      นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 (เชียงราย) จัดงานโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนาย ว่าที่ร้อยตรีกรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน


แชร์ข่าวพะเยา