บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จัดโปรเน็ต เซฟ เซฟ V2

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)National Telecom Public Company Limited TOT CAT

ตระหนักและห่วงใย พร้อมใสใจดูแลทุกท่านในสถานการณ์ COVID – 19ด้วยบริการ Internet ความเร็วสูง แต่ราคาไม่แพงติดตั้ง ฟรี!!.. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รายการส่งเสริมการขาย  เน็ต เซฟ เซฟ V2      

ความเร็ว (Mbps) 250 / 100Mb   สัญญา 24 (รอบบิล)  ค่าบริการ (บาท/เดือน) *  250 บาท

ความเร็ว (Mbps) 300 / 300Mb    สัญญา 24 (รอบบิล) ค่าบริการ (บาท/เดือน) *300 บาท

ความเร็ว (Mbps) 400 / 400 Mb  สัญญา24 (รอบบิล) ค่าบริการ (บาท/เดือน) *400 บาท

* ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -30 เมษายน 2564

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า NT พะเยา 054 – 483929 // call center 1100 


แชร์ข่าวพะเยา