เกิดเหตุไฟไหม้ห้องอาคารพักวัดศรีจอมเรือง

แชร์ข่าวพะเยา

        เกิดเหตุไฟไหม้ห้องพัก บริเวณอาคารของวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นห้องแบ่งเช่าที่ทางวัดให้บริการกับผู้มีฐานะยากจน เข้าเช่าพัก โดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณห้องพักชั้น 2 ทำให้ข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องได้รับความเสียหายแทบทั้งหมด

     วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวจุฬาสิณี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ต้องนำเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิงจำนวนกว่า 3 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องพักชั้นที่ 2 ของอาคารพักของวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นห้องพักของวัดที่จัดให้กับประชาชนผู้ยากไร้และมีฐานะยากจนเข้าพัก โดยเพลิงได้ลุกไหม้ห้องพักของนายอัฐพงษ์ เครือผั้น ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่อาคารดังกล่าว เป็นเหตุให้ข้าวของเครื่องใช้ได้ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด โชคดีไฟไม่ได้ลุกลามไปยังห้องข้างเคียง เจ้าหน้าที่จึงสามารถระงับเพลิงไว้ได้ โดยข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้า เครื่องนอน ได้รับความเสียหายทั้งหมด คาดว่าสาเหตุไฟไหม้ดังกล่าวน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา