PEA พะเยา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสพภัยจากไฟฟ้าช๊อตเสียหาย

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสพภัยจากไฟฟ้าช๊อตเสียหายในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ให้กับผู้ใช้ไฟที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ราย จากเหตุการณ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มีสภาพอากาศผิดปกติ มีฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเกิดการดึงรั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงหักล้มเป็น จำนวน 19 ต้น เป็นผลทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ใช้ไฟได้รับความเสียหาย ในการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้  ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ได้มาเป็นพยาน


แชร์ข่าวพะเยา