สำนักศิลปากรที่ 7 ตรวจพื้นที่วัดไผ่สีทอง

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ของวัดไผ่สีทอง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุนจังหวัดพะเยา หลังมีการขุดพบหัวใจพระพุทธเจ้า และมีการนำไปจำหน่าย โดยระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นโบราณสถานที่อยู่ อาณาบริเวณของโบราณสถานเวียงลอ และพบหลักฐานบางประการที่ระบุว่าเป็นโบราณสถาน ซึ่งเตรียมที่จะสอบสวนแนวเขตว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่บริเวณไหนบ้าง ขณะที่ทางผู้นำชุมชน ระบุว่า ตอนนี้คงต้องระงับการก่อสร้างทั้งหมดไปก่อนรอจนกว่า สำนักศิลปกร จะระบุออกมาว่าจะดำเนินการอย่างไร วิงวอนขอให้ร้านที่รับซื้อทองคำหัวใจพระพุทธเจ้า ดังกล่าว โปรดส่งคืนกับทางวัด โดยขณะนี้ทางจังหวัดและอำเภอตลอดจนถึงเจ้าที่ตำรวจ ดำเนินการที่จะติดตามว่าทองดังกล่าวถูกหลอมไปหรือไม่

     นายเทิดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้เข้าสำรวจบริเวณวัดไผ่สีทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังพบทองคำโบราณ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็น หัวใจพระพุทธเจ้า และจากการเข้าสำรวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งเนื่องจากพบหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ ที่สามารถขุดพบบริเวณโบราณสถานเวียงลอ ซึ่งเป็นฐานหิน เป็นลักษณะเสามีลักษณะกลมถากบัวโดยรอบ มีการเจาะรูตรงกลางเพื่อเป็นการเสียบเสาไม้  และระบุว่าในสมัยโบราณนั้นในแต่ละพื้นที่ มักจะนิยมนำแร่ธาตุต่างๆบรรจุเป็นหัวใจพระพุทธรูปหัวใจพระเจ้า นับเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของการสร้างพระพุทธรูปของคนล้านนาในสมัยโบราณ บางองค์เป็นหิน บางองค์เป็นโลหะเงิน และที่พิเศษสุดคือสร้างด้วยทองคำ คนโบราณล้านนาเมื่อสร้างพระพุทธรูปก็อยากจะให้พระพุทธรูปนั้นมีชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าตอนมีชีวิตอยู่ จึงใส่ตับ ไต ไส้ปอด และหัวใจไว้ภายในองค์พระ โดยเฉพาะหัวใจต้องรินน้ำมันงาบริสุทธิ์ลงไปด้วย เสมือนหนึ่งว่าเป็นเลือดอันบริสุทธิ์  แต่ไม่ได้พบทุกวัดซึ่งที่นี่เชื่อว่ามีการบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าดังกล่าวไว้และขณะนี้ได้เตรียมการที่จะ ตรวจสอบบริเวณแนวเขตของโบราณสถาน แห่งนี้ว่ามีอาณาเขตอยู่บริเวณไหนบ้างซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพบว่าที่บริเวณแห่งนี้ได้มีการปรับพื้นที่และมีการทำลายลักษณะโบราณสถาน ไปมากพอสมควรดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบแนวเขตให้แน่ชัดอีกทีนึง

      ขณะที่นายสงกรานต์ ศิริวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านไผ่สีทอง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุนจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในขณะนี้ทางกลุ่มชาวบ้านต้องการที่จะเรียกร้องให้ทองคำที่เป็นหัวใจพระพุทธเจ้าคืนกลับมา ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและเจ้าที่ตำรวจ ก็ได้ออกติดตามทองดังกล่าว ซึ่งไม่รู้ว่าได้มีการหลอมไปแล้วหรือยังเนื่องจากเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผู้ถูกกล่าวหาได้นำทองไปจำหน่ายและหากร้านทองแห่งไหน ได้มีการเก็บไว้อยู่ก็วิงวอนขอให้นำกลับคืนมากับวัดไผ่สีทองดังกล่าว โดยขณะนี้ทางชาวบ้าน จำนวนมากต้องการที่อยากจะได้ทองคำซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธเจ้ากลับคืนมายังวัด

     ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งระบุว่ารู้สึกดีใจที่ทางหมู่บ้านเราได้มีวัตถุโบราณดังกล่าว ซึ่งตั้งแต่เกิดมาและมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยพบ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทองดังกล่าวถูกนำไปขาย จึงอยากเรียกร้องขอให้ได้ทองคำ ดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อที่จะเป็นที่เคารพบูชาของหมู่บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา