โรงเรียนบ้านห้วยบงส่งเสริมเด็กเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ข่าวพะเยา

โรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้นักเรียนเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักไร้สาร การเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง และการตลาด การออม และนำไปปรับใช้ในครอบครัว  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

      เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างช่วยกันเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว ซึ่งมีทั้ง ผักบุ้ง ผักคะหน้า ผักกวางตุ้ง ผักกะหล่ำดอก ยอดฝักทอง และเห็ดนางฟ้า ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลลิตได้ หลังจากที่ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการเรียนรู้ ทั้งในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวแบบไร้สาร การจำหน่าย การออม ที่ใช้ลักษณะการเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐกาลที่ 9

      โดยนายพิเชษฐ์ ไชยบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง ระบุว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวหลังจากที่พบว่ามีพื้นที่ว่างจึงได้ทำการปรับเป็นแปลงเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเดินทางตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนได้ฝึกการทำงาน และเห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับ เนื่องจากหลังจากที่เราพืชผักมาจำหน่ายเราก็จะเข้าสู่โครงการออมทรัพย์ เพื่อให้นักเรียนรู้จกการออม โดยกิจกรรมที่เราทำก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลาย การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง และในช่วงหลังจากฤดูหนาวก็จะมีการเลี้ยงปลา โดยวิธีการนั้นจะทำในลักษณะอินทรีย์ทั้งหมด ทั้งการเลี้ยงไก่นั้นเราก็จะนำเศษอาหารจากที่กินเหลือนำมาเลี้ยงไก่ โดยผลผลิตที่ได้ก็จะส่งจำหน่ายตามออเด้อร์ที่สั่งมา และอีกส่วนก็จะจำหน่ายให้กับประชาชนผู้ปกครองที่เดินทางมารับส่งนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ซึ่งผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยทางโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ขยายพื้นที่เพื่อผลิตต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา