ทำแนวกันไฟป่าปรับปรุงพื้นที่หน่วยงาน

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ทำความสะอาดปรับปรุงหน่วยควบคุมดับไฟป่าเคลื่อนที่และ ทำแนวกันไฟป่า

วันที่ 30 มกราคม   2564 นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)    พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ทำการ ปรับปรุง ช่อมแชม ทำความสะอาด หน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ กิ่วแก้ว  ต.ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน จ.พะเยา และทำแนวกันไฟป่า บริเวณป่าบ้านสันป่าสัก ม.6 ต.แม่นาเรือ (แนวเขตติดต่อบ้านปากบอก ต.ร้อง อ.งาว จ.ลำปาง ) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา