กลุ่มผู้สูงอายุแม่การวมกลุ่มจักสานสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มจักสานไม้ไผ่ รูปแบบตะกร้าต่างๆหลากหลาย สร้างรายได้งาม ขณะที่ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพะเยา เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมี่ยมและเป็นแบรนด์ของ กศน.ที่มีมาตรฐาน

      กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ต่างช่วยกันทำการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ ซึ่งมีตะกร้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำออกจำหน่าย โดยทางกลุ่มได้มีการจักสานไม้ไผ่มาเป็นระยะเวลาพอสมควร และได้ทำการต่อยอดรวมกลุ่มในการช่วยกันผลิตส่งออกจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีกับผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยแล้วสามารถสร้างรายได้เดือนละถึง 5,000 บาทต่อคน

     โดยสมาชิกกลุ่มคนหนึ่ง ระบุว่า ทางกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งได้เรียนรู้จากการจักสานไม้ไผ่ดังกล่าวจากรุ่นพ่อแม่ และมีการต่อยอดทำการเรียนรู้และผลิตจักสานไม้ไผ่ ซึ่งเป็นตะกร้าหลากหลายรูปแบบนำออกจำหน่าย โดยตลาดก็จะมีทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆมาสั่งให้ทำ นอกจากนั้นก็ยังนำออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยราคาที่จัดจำหน่ายเริ่มต้นเพียงชิ้นละ 50 บาทไปจนถึง 100 บาท ซึ่งในการทำนั้นก็จะรวมกลุ่มกันผลิตทุกวัน และสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

     ขณะที่นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาระบุว่า จากการที่กลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้มีการผลิตการจักสานไม้ไผ่มาเป็นระยะเวลาพอสมควรโดยใช้วัสดุจากที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดำเนินการ ซึ่งจะลดในเรื่องของปัญหาขยะไปอีกทางหนึ่ง และขณะนี้ทาง กศน. ก็ได้มีการที่จะเข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มดังกล่าวพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของกลุ่มและพัฒนาสินค้าให้เป็นเกรดพรีเมี่ยม เพื่อส่งจำหน่าย ซึ่งทาง กศน.ก็ได้มีแนวทางที่จะเข้าทำการส่งเสริม และยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถที่จะเข้าสู่แบรนด์ของ กศน.ได้ ซึ่งทางกลุ่มนี้ถือว่าได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา