นายอำเภอจุนจับมือเรือนจำลุยโคกหนองนาแห่งน้ำใจ

แชร์ข่าวพะเยา

       นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา จับมือเรือนจำลุยโคกหนองนาแห่งน้ำใจสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้แก่สมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน/ผอ.ศอ.จอส.อำเภอจุน ได้บูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอจุน ปศุสัตว์อำเภอจุน ร้อย อส.อ.จุน 7 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเรือนจำจังหวัดพะเยา เอามื้อเอาแรงสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง จำนวน 2 คน 1.นายสมศักดิ์ บัวธนะ บ้านเลขที่ 262 หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง  2.นายสัญญา จินดารัตน์ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลจุน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา