เจ้าอาวาสวัดแม่กาหม้อแกงทอง มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

      ท่านพระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณณสิริ (พระครูบาหลวงบุญจัย)  เจ้าอาวาสวัดแม่กาหม้อแกงทอง หมู่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา   มอบสิ่งของและเงิน ช่วยเหลือสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15 /2564   โดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564


แชร์ข่าวพะเยา