ชมรมรัฐวิสาหกิจ จ.พะเยา มอบเงินทุนช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมรัฐวิสาหกิจ จ.พะเยา มอบเงินทุนช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

  นายสุพิน แก้วประเสริฐประธานชมรมรัฐวิสาหกิจ จ.พะเยาพร้อมกลุ่ม สมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา มอบเงินทุนจำนวน 21,100 บาท ช่วยเหลือสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15 /2564   โดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เป็นผู้รับมอบ  ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564


แชร์ข่าวพะเยา