ธ.ออมสิน จังหวัดพะเยา มอบสิ่งของเงินทุนช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

ธนาคารออมสิน สาขาจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของเงินทุนช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พนักงานธนาคารออมสิน สนับสนุนผ้าห่ม มอบสิ่งของและ เงินทุนจำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15 /2564   โดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เป็นผู้รับมอบ  ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564


แชร์ข่าวพะเยา