PEA พะเยาขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินให้เกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินให้เกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่  อ.เมือง จ.พะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้  ผกส.กฟจ.พะเยา  ดำเนินการ ขุดหลุม ปักเสา พาดสายแรงสูง 1 เฟส ขนาด 50 ACSR ระยะทาง 7.25วงจร/กม. สายแรงต่ำ 7.75วงจร/กม. พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 30 เควีเอ จำนวน 6 เครื่อง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) บ้านใหม่นคร ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา อนุมัติที่ น.1  กบล.(บธ) 478/2563 ลว. 16 มีนาคม 2563 หมายเลขงาน P-AEP02.1-A-PHYCS.0004 โดย PEA จัดสรรสนับสนุน งบประมาณ  งบลงทุน มีเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้า 111 ราย  ซึ่งเกษตรกรภูมิใจและขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งรอคอยมาหลายปี


แชร์ข่าวพะเยา