ประชุมเตรีมรับเสด็จ

     นายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประชุมคณะกรรมการเตรียมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จมาเปิดป้ายสนามกีฬาเพื่อมวลชนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนั้นยังมีการสรุปค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม”PPK STADIUM RUN 2019 MINI MARATHON” ที่ผ่านมา