ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำร่องเปิดสถานีอัดบรรจุไฟฟ้าแห่งแรกภาคเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นำร่องติดตั้งสถานีอัดบรรจุไฟฟ้ายานยนต์ แห่งแรกของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับ นวัตกรรมรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ทำการติดตั้ง หัวจ่ายอัดบรรจุไฟฟ้า ครบทุกระบบ ซึ่งจะสามารถใช้การอย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้

      นายสุพิณ แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการไฟฟ้าเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิศวะกร กองบริการลูกค้าปฏิบัติการไฟฟ้าเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่  ต้องเข้าทำการตรวจสอบระบบการอัดบรรจุไฟฟ้าของสถานีอัดบรรจุไฟฟ้ายานยนต์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หลังได้มีการติดตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เพื่อให้บริการกับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นแห่งแรกของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของภาคเหนือตอนบน ที่ได้นำร่องในการติดตั้งสถานีอัดบรรจุไฟฟ้ายานยนต์แห่งแรก

      ซึ่งคุณสุวิภาคี  เจตนวิสาร วิศวกรระดับ 9 กองบริการลูกค้าการไฟฟ้าเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ถือเป็นแห่งแรกในการติดตั้งสถานีอัดบรรจุยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีหัวจ่ายทั้งหมดอยู่ 5 หัวจ่าย  2 ชาร์ทเจ้อร์ ชาร์ทเจ้อร์ที่ 1 จะมี 3 หัวจ่ายสำหรับสามารถที่จะชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นสัญชาติ ไทย ญี่ปุ่น จีนและอีกสองหัวจ่าย เป็นของฝั่งอเมริกาและยุโรป และชาร์ทเจอร์ ที่ 2 จะเป็น 2 หัวจ่าย ซึ่ง 2 หัวจ่ายนี้ จะเป็นการ DC ชาร์ท ซึ่งจะเป็นการชาร์จเร็วภายใน 20 ถึง 30 นาที ก็สามารถนำรถออกจากสถานีได้  โดยสถานีดังกล่าวนั้นจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเมษายนนี้

     ขณะที่นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้เชิญชวนลูกค้าที่มียานยนต์ไฟฟ้า สามารถที่จะเข้าใช้บริการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตั้งอยู่บริเวณถนนสายเอเซีย สามารถเดินทางได้สะดวก ซึ่งการใช้รถไฟฟ้าดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการประหยัด อนุรักษ์ และสามารถลดมลพิษโดยใช้พลังงานสะอาดดังนั้นจึงขอเชิญชวนมาใช้บริการได้ ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ขณะที่นายธีรพงศ์ เกษตรวรรษ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการไฟฟ้าเขต 1จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นอนาคตของการใช้งานยานยนต์ ซึ่งต่อไปจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นการลดโลกร้อน ไม่มีควันไฟ มลภาวะ ในส่วนของการไฟฟ้าก็ได้มีการลงทุนที่จะติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้ากระจายไปทุกภูมิภาคเพื่อรองรับรถไฟฟ้าในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา