PEA พะเยา จัดระเบียบสายสื่อสารป้องกันอุบัติเหตุ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา จัดระเบียบสายสื่อสาร ป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณเส้นทางแยกแม่สุก ถึง หน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจพร้อมพนักงาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการบริษัทสายสื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณเส้นทางแยกแม่สุก ถึง หน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ ป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความมั่นใจของประชาชนผู้ใช้รถที่ใช้ถนนเดินทางสัญจร ระยะทางกว่า 700 เมตร และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


แชร์ข่าวพะเยา