รมช.ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่กว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามกว่า 1 ล้านตัวลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา ให้เป็นสัตว์น้ำที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา

      ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมง ชาวบ้านชุมชนในพื้นที่ นำกุ้งก้ามกรามรวมกว่า 1 ล้านตัว ลงปล่อยบริเวณกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา ให้เป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา โดยทางกรมประมงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา หลังจากที่ได้นำมาปล่อยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงล่าสุดรวมแล้วกว่า 3 ล้านตัวโดยพบว่าผลผลิตกุ้งก้ามกรามในพื้นที่กว๊านพะเยา ถือว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่สามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างที่น่าพอใจ และสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับประมงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี

  โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ล้านตัว ซึ่งมีการปล่อยลงสู่กว๊านพะเยา โดยตรง รวมทั้งมอบให้ขบวนเรือชุมชนประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา 17 ชุมชน นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยในเขตอนุรักษ์ชุมชนประมงพื้นบ้าน ของตนเอง และนอกจากนั้นยังนำพันธุ์กุ้งก้ามกราม มอบให้ไปปล่อยในเขตอนุรักษ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีอ่างเก็บน้ำที่เป็นต้นน้ำกว๊านพะเยา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืมตำบล แม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งละ 100,000 ตัว และนอกจากนั้นยังได้มีกิจกรรมเติมจุลินทรีย์ลงสู่กว๊านพะเยาเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำและก่อให้เกิดอาหารธรรมชาติแก่สัตว์น้ำ


แชร์ข่าวพะเยา