หมอกควันเริ่มปกคลุมเกินมาตรฐานถึงแม้งดเผาโดยเด็ดขาด

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มปกคลุมเกินค่ามาตรฐาน  โดย PM 2.5 อยู่ที่ 75 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 104 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 162 ไมโครกรัม ถึงแม้จังหวัดมีประกาศงดเผาโดยเด็ดขาดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่ามาเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จังหวัด จะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จึงทำให้สถานการณ์หมอกควันเริ่มเกิดขึ้นและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดย PM 2.5 อยู่ที่ 75 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 104 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 162 ไมโครกรัม โดยมีค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และสามารถมองเห็นหมอกควันปกคลุมอย่างชัดเจน และส่งผลต่อทัศนวิสัย และสุขภาพ


       ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา ได้เริ่มที่จะออกมาตรการเข้มในการห้ามเผาโดยเด็ดขาด ที่ผ่านมา แต่ยัง คงพบว่ามีหมอกควันปกคลุมเกินมาตรฐานอยู่
แชร์ข่าวพะเยา